Søndagskole
Søndagskole

Søndagsskolen og barna har en viktig plass i gudstjenestene.

De fleste gudstjenestene på Haukås er Familiegudstjenester hvor gudstjenestens innhold og form er tilpasset også de minste.
Vi trenger også noen gudstjenester som er litt mer egnet for voksne, og på disse har vi søndagsskole for de minste.
Her samles de i et eget rom og har eget opplegg med sang og fortellinger.

Barna er en viktig del av menigheten, og på alle gudstjenestene har vi laget til en egen plass i kirkerommet med noen barnebøker og tegnesaker.
Her kan de få sitte og tegne og lese under gudstjenesten, og likevel være en del av det store fellesskapet som en gudstjeneste er.
Del denne artikkel på e-post