Menighetsbladet for Åsane Menighet
Menighetsbladet for Åsane Menighet

Menighetsblad savner distributør på Breistein

Åsane Menighet sitt menighetsblad Kirketorget savner noen som kan legge det i postkassa til folket på Almås, Breistein og Haukås.
De områdene som skal dekkes inn:

  • Breisteinvegen 100 - 154 - like og ulike nummer og Breisteinvollen -> Totalt 24 postkasser
  • Bjørnestrand -> Totalt 21 postkasser på ett samle stativ
  • Leikvangvegen og Olav Bjordalsveg -> Totalt 100 postkasser. Her er det flere samle stativ
  • Jonsterhaugskiftet, Almåsvegen, Almåshaugane og Steinestøvegen 430 - 452 -> Totalt 48 postkasser fordelt på 4 samle stativ.

Kunne dette være noe for deg?
Enten du kan tenke deg en eller flere av rutene over, så ta kontakt med:
Bente Lill Madsen i Åsane Menighet på:
Dagtid på telefon: 55 36 22 50
Mail: Bente Lill Madsen
Del denne artikkel på e-post