Tro

Søndagskole

Søndagsskolen og barna har en viktig plass i gudstjenestene.

Dagens bibelord